Επίπεδες ροδέλες

  • SS316 DIN125A M6 Επίπεδη ροδέλα

    SS316 DIN125A M6 Επίπεδη ροδέλα

    Οι ελατηριωτές ροδέλες χρησιμοποιούνται για την αποφυγή χαλάρωσης, οι επίπεδες ροδέλες δεν έχουν λειτουργία χαλάρωσης, δηλαδή οι επίπεδες ροδέλες αυξάνουν μόνο την περιοχή επαφής και οι ροδέλες με ελατήρια μπορούν να αποτρέψουν τη χαλάρωση.
    Επίπεδα μαξιλαράκια: απλώς αυξήστε την επιφάνεια για να αποφύγετε ζημιά στα τοποθετημένα μέρη του μαλακού υποστρώματος ή για να φράξετε τις τρύπες.